Трудовий архів

Згурівського району

Київської області

a

Штати

У складі штату - 2 особи.photo
Золотарьова Світлана Володимирівна

-

Призначена на посаду директора Комунального підприємства «Трудовий архів» Згурівської районної ради Київської області рішенням Згурівської районної ради шостого скликання № 48-06-VI від 24 травня 2011 року, здійснює керівництво діяльністю Підприємства.

Несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства,несе відповідальність за використання наданого Підприємству комунального майна, у межах своїх повноважень видає накази пов’язані з діяльністю Підприємства, приймає на посаду і звільняє з посади працівників Підприємства.photo
Рокоча Світлана Вікторівна

-

Призначена на посаду бухгалтера Комунального підприємства «Трудовий архів» Згурівської районної ради Київської області наказом № 2 директора КП «Трудовий архів» від 01 квітня 2013 року.

Здійснює бухгалтерський облік і ведення статистичної та іншої звітності згідно з чинним законодавством України, несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та статистичної звітності Підприємства.